Stöd, hälsa och trygghet

Trollskogen förespråkar en hälsosam livsstil med mycket verksamhet utomhus vid alla årstider. Vi får varierad mat från Thunmansköket och vi använder inte söta mellanmål.

Trollskogens förskola
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

Pärlbjörn

Vi arbetar för att alla barn ska känna sig trygga och få sina behov tillgodosedda.

När du som förälder lämnar ditt barn hos oss på Trollskogens förskola vill vi att du känner dig trygg i vetskapen att vi ser till ditt barn bästa. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskrimenering eller mobbing. Tolerans, empati och alla människors lika värde är några av de grundläggande värderingar som vi aktivt lyfter fram i arbetet med barnen.

Trollskogen förespråkar en hälsosam livsstil med mycket verksamhet utomhus vid alla årstider. Vi får varierad mat från Högåsskolans kök och vi serverar inte söta mellanmål.

En likabehandlingsplan finns upprättad för Trollskogens förskola.

 

  • Senast uppdaterad 29 okt 2015