Resultat och metoder

Vi på Trollskogen vill stimulera barnen till ett eget tänkande och ge tid för den fria leken. Vi vill se varje barns positiva egenskaper och möjligheter. Förskolan ska ge lek och lust till ett livslångt lärande.

Skriva siffror på Ipad
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Resultat och metoder

Trollskogens förskola utemiljö

 

Vi på Trollskogens förskola arbetar utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö- 98 reviderad 2010.

Vi vill stimulera barnen till ett eget tänkande och ge tid för den fria leken.


 

  • Senast uppdaterad 5 jan 2015