Basfakta

Vi arbetar i åldersindelade grupper där vi utgår från barnens intressen för att på bästa sätt möta barnen på deras egen utvecklingsnivå. Förskolan ska ge lek och lust till ett livslångt lärande.

Trollskogens förskola
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om vår förskola

förskolan

 

Trollskogens förskola ligger i Alsike villaområde. Ett naturskönt område med närhet till skog och natur. Flera lekplatser finns runt omkring att besöka.

Trollskogen är en förskola med tre grupper med totalt 48 barn i åldrarna 1 till 5 år.

 

  • Senast uppdaterad 27 feb 2017