Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om webbplatsen

Förskolans webbplats ingår i Knivsta kommuns skolwebb. Skolwebben är en gemensam och sammanhållen informations- och kommunikationsplattform för alla skolor och förskolor i Knivsta kommun. Skolwebben är byggd inom Knivsta kommuns webbplattform och delar teknisk lösning, grafisk form och koncept med www.knivsta.se.

Skolan och förskolan har tillsammans arbetat fram en gemensam informationsstruktur som används på alla skolors och förskolors webbplatser. Det mesta av innehållet produceras lokalt, men delar av informationen skapas centralt och delas mellan alla förskolor och skolor.

Ansvar för innehåll på förskolans webbplats

Förskolechefen är övergripande ansvarig för innehållet på forskolans webbplats.   

På alla sidor finns information om ansvarig informationslämnare och/eller ansvarig webbredaktör. Frågor eller synpunkter som specifikt rör innehållet på en sida skickas till ansvarig webbredaktör. Redaktörens namn är länkat med en e-postadress.

Övergripande frågor

Allmänna frågor, synpunkter eller förslag på webbplatsens innehåll och utformning skickas till informationsenheten. Synpunkter eller klagomål kan även skickas via den funktion för synpunkter och klagomål som finns på alla sidor.

  • Senast uppdaterad 17 okt 2011